ప్రిన్స్ విలియం

ప్రిన్స్ విలియం తాను ఎందుకు 'టైగర్ కింగ్' చూడటం లేదని వివరించాడు - మరియు ఇది ఉత్తమ కారణం!

2023

ప్రిన్స్ విలియం అతను 'టైగర్ కింగ్' ఎందుకు చూడటం లేదని వివరించాడు - మరియు ఇది ఉత్తమ కారణం! ప్రిన్స్ విలియం నెట్‌ఫ్లిక్స్ సిరీస్ టైగర్ కింగ్‌ని చూస్తారని అనుకోకండి... మరియు అతను షోని చూడకపోవడానికి మంచి కారణం ఉంది. ఒక అందమైన కొత్త జూమ్ ఇంటర్వ్యూలో…