ఎమ్మా వాట్సన్ తాను 'కింక్ కల్చర్ ద్వారా కొంచెం ఆకర్షితుడయ్యాను' అని చెప్పింది - ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది

 ఎమ్మా వాట్సన్ చెప్పింది's 'Slightly Fascinated By Kink Culture' - Here's Why

ఎమ్మా వాట్సన్ ఆమె 'కింక్ కల్చర్ పట్ల కొంచెం ఆకర్షితురాలైంది' ఎందుకంటే 'వారు ఉత్తమ ప్రసారకులు' అని చెప్పింది.

29 ఏళ్ల నటి విస్తృతమైన ఇంటర్వ్యూ చేసింది టీన్ వోగ్ మరియు రచయిత వాలెరీ హడ్సన్ అక్కడ వారు స్త్రీవాదం, వివాహం, #MeToo మరియు మరిన్నింటి గురించి మాట్లాడారు.

'నేను చూసిన చాలా ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాలు స్వలింగ జంటల మధ్య ఉన్నాయి, ఎందుకంటే, వారు కూర్చొని విషయాలను అంగీకరించాలి' ఎమ్మా అన్నారు . “కొన్ని అంచనాలు మరియు అంచనాలను [అంగీకరించడానికి] విరుద్ధంగా వారి మధ్య విషయాలను వారు అంగీకరిస్తారు. నేను కూడా కింక్ కల్చర్ పట్ల కొంచెం ఆకర్షితుడయ్యాను ఎందుకంటే వారు అత్యుత్తమ కమ్యూనికేటర్‌లు. వారికి సమ్మతి గురించి అన్నీ తెలుసు. వారు ఆ విషయాన్ని [పగులగొట్టారు] ఎందుకంటే వారు నిజంగా దానిని పొందవలసి ఉంటుంది - కాని మనమందరం ఆ నమూనాలను ఉపయోగించగలము; అవి నిజంగా ఉపయోగకరమైన నమూనాలు.'కొన్ని నెలల క్రితం, మేము కొన్ని కనుగొన్నాము తెరవెనుక ఆసక్తికరమైన వార్తలు సంబంధించి హ్యేరీ పోటర్ సెట్!