చార్లీ హీటన్

గర్ల్‌ఫ్రెండ్ నటాలియా డయ్యర్ గురించి చార్లీ హీటన్ అరుదైన వ్యాఖ్య చేశాడు

2023

చార్లీ హీటన్ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ నటాలియా డయ్యర్ గురించి అరుదైన వ్యాఖ్య చేసాడు చార్లీ హీటన్ GQకి ఇచ్చిన కొత్త ఇంటర్వ్యూలో తన స్నేహితురాలు నటాలియా డయ్యర్ గురించి అరుదైన వ్యాఖ్య చేశాడు. 26 ఏళ్ల నటుడిని అతను మరియు 25 ఏళ్ల నటి ఎందుకు అని అడిగారు…