అమండా స్టీల్

జాకబ్ ఎలోర్డి & జెండయా కలిసి ఫెండి యొక్క సోలార్ డ్రీం అనుభవం కోసం బయలుదేరారు

2023

జాకబ్ ఎలోర్డి & జెండయా కలిసి ఫెండి యొక్క సోలార్ డ్రీమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కోసం స్టెప్ అవుట్ జెండయా న్యూయార్క్ నగరంలో బుధవారం రాత్రి (ఫిబ్రవరి 5) ఫెండి ద్వారా సోలార్ డ్రీమ్ లాంచ్ ఈవెంట్ లోపల నుండి ఈ హాట్ పిక్‌లో తన పొడవాటి కాళ్లను చూపారు. 23 ఏళ్ల…